..: Բուն Էջ :..
հայերէն լեզուի համացանցի բառարան.

Ստեղնաշարի Հայերէն Գործածութիւնը
 • Microsoft Xp Ծրագրի Հայերէն Բաժանմունքը
 • Ստեղնաշարի ինքնափոփոխ Սարքը

  Բառ Մը Փնտռելու Կերպը
  Փնտրտուքը կրնաք կատարել 4 ձեւերով

 • Օրինակ գրեցէք «ԲԱՌ» բառը ընտրելով «Բառը Գտիր» նախընտրանքը, Ծրագրի կը պատասհանէ
  բառ : մարդկային ձայնի այն հնչիւնները որ ունին նշանակութիւն մը

 • Օրինակ գրեցէք «ԲԱՌ» բառը ընտրելով «Սկիզբ» նախընտրանքը, Ծրագրի կը պատասհանէ
  բառ : մարդկային ձայնի այն հնչիւնները որ ունին նշանակութիւն մը
  բառախաղ : սրամիտ խօսք, զոր կ'ընեն նմանահունչ կամ հոմանուն բառեր գործածելով
  բառակազմութիւն : այն կանոնները, որոնց համաձայն կը կազմուին բառերը
  բառակերտում : նոր բառեր կազմել
  բառամթերք : լեզուի մը մէջ գործածուած բառերուն ամբողջութիւնը
  բառաչել : ոչխարի կամ կովու ձայնով պոռալ

 • Օրինակ գրեցէք «ԲԱՌ» բառը ընտրելով «Մէջ» նախընտրանքը, Ծրագրի կը պատասհանէ
  ամբառնալ : բարձրանալ, վերնալ
  այլաբարբառ : ուրիշ լեզու խօսող, լեզուն տարբեր
  անբարբառ : առանց խօսելու, առանց լեզուի, անխօս
  բառ առ բառ : բառացի, բառերը մէկ-մէկ ըսելով
  բառ : մարդկային ձայնի այն հնչիւնները որ ունին նշանակութիւն մը
  բառախաղ : սրամիտ խօսք, զոր կ'ընեն նմանահունչ կամ հոմանուն բառեր գործածելով

 • Օրինակ գրեցէք «ԲԱՌ» բառը ընտրելով «Վերջ» նախընտրանքը, Ծրագրի կը պատասհանէ
  այլաբարբառ : ուրիշ լեզու խօսող, լեզուն տարբեր
  անբարբառ : առանց խօսելու, առանց լեզուի, անխօս
  բարբառ : տեղական լեզու, գաւառաբարբառ
  գաւառաբարբառ : որեւէ գաւառի մէջ խօսուող ժողովրդական լեզու
  գրոց բարբառ : հայ հին գրական լեզուն, գրաբար
  երկբարբառ : մէկ վանկով արտասանուած մէկէ աւելի ձայնաւորներ